Репозиторијум Јеврејска дигитална библиотека (ЈДБ) је тематски дигитални репозиторијум Удружења „Јеврејска дигитална библиотека“.

Репозиторијум има за циљ да омогући отворени приступ публикацијама и другој грађи која је у вези са јеврејским наслеђем у Србији, земљама бивше Југославије и шире.

Софтверску платформу чини софтвер отвореног кода DSpace, прилагођен специфичним потребама и захтевима и надограђен од стране Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). Софтверска платформа усклађена је са Смерницама за репозиторијуме OpenAIRE-a (верзија 3).

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (АПП), коју је развио РЦУБ, омогућава нормирање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе и интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексној бази података Dimensions.

Упутство за кориснике

Депоновање

У репозиторијум се депонују научни, стручни и други релевантни радови који се односе на опште јеврејско верско и световно наслеђе, културу, књижевно стваралаштво, историју, језик и, посебно, различита библиотечка грађа и литература о Холокаусту.

У репозиторијум се депонују метаподаци који описију публикацију и датотека која садржи интегрални текст публикације.

Депоновани метаподаци и датотеке подлежу провери од стране администратора репозиторијума.

Шта се депонује?

Типови садржаја

Могу се депоновати следећи типови садржаја:

Могу се депоновати и садржаји који нису наведени на овој листи. Ако имате питања, пишите нам.

Аутори и издавачи публикација о јеврејском наслеђу који желе да се њихови прилози нађу у Јеврејској дигиталној библиотеци могу да доставе дигиталне верзије својих публикација на следећу адресу albaharib@gmail.com заједно са попуњеном сагласношћу за депоновање.

У случају да публикације не постоје у дигиталном облику, Јеврејска дигитална библиотека их може, уз вашу сагласност, дигитализовати. Заинтересовани аутори и издавачи могу да се обрате на следећу адресу: albaharib@gmail.com

Формати датотека

Развојни тим се труди да омогући депоновање што већег броја различитих формата датотека. Иако се садржај може депоновати у било ком формату, препоручујемо да користите отворене и одрживе формате кад год је то могуће:

Приступ

Сваки запис у репозиторијуму састоји се од депонованог документа (датотеке) и метаподатака који га описују. Правила којима се регулишу приступ и коришћење метаподатака и депонованих докумената обично се разликују.

Метаподаци

Метаподаци су свима слободно доступни и сви их могу користити у складу са лиценцом CC0.

Депоноване датотеке

Датотеке депоноване у репозиторијум биће јавно доступне, осим у случају када за то постоје ограничења дефинисана уговорима и ауторским правима, или када је пристп одложен на одређено време.

Сваки запис у репозиторијуму садржи информацију о томе како се депонована датотека може користити (лиценцу).

Чување депонованих садржаја

Метаподаци и депонована документа чувају се трајно. Садржај се из репозиторијума може брисати само у изузетним случајевима.

Записи се могу повући из репозиторијума само у случају:

Повучени записи се не бришу из репозиторијума. Они трајно задржавају идентификаторе и URL адресе које су им додељене приликом депоновања, али нису доступни јавности и неће се појављивати у резултатима претраживања.

Различите верзије докумената

Депонована документа не смеју се мењати. У репозиторијум се може се депоновати коригована/ажурирана верзија, а, ако је то неопходно, претходна верзија се може повући (односно учинити недоступном јавности). Ако у репозиторијуму постоје различите верзије истог садржаја, оне ће бити јасно обележене и повезане интерактивним ликовима.

Правни оквир

Депоновањем у репозиторијум корисници прихватају обавезу да Удружењу „Јеврејска дигитална библиотека“ дају неексклузивно право да депоновани садржај дисеминира и трајно чува.

Ако је садржај који се депонује већ објављен, морају се поштовати одредбе уговора о ауторским правима и друга законска ограничења, као што су ембарго периоди које одређују издавачи.

Ако се депонује садржај који није објављен, аутори задржавају сва права. Депоновање у репозиторијум не онемогућава/ограничава објављивање депонованог садржаја у часописима, монографијама или другим репозиторијумима. Ако планирате да депоновани садржај касније објавите у некој публикацији, пре депоновања обавезно проверите политике издавача које се односе на тзв. „претходно“ односно „паралелно“ публиковање. Те податке обично можете наћи у бази података SHERPA/ROMEO.

Приватност података

Током сваке посете репозиторијуму прикупљају се одређене информације, које се аутоматски похрањују. На основу ових информација није могуће идентификовати конкретне особе.

Аутоматски се прикупљају и похрањују следећи подаци:

Аутоматски прукупљени и похрањени подаци користе се приликом решавања техничких проблема, техничког усавршавања система, као и за праћење посећености.

Анализа искоришћености садржаја врши се уз помоћ сервиса Google Analytics и Google Search Console. Google Analytics генерише статистичке податке о коришћењу репозиторијума уз помоћ колачића који се похрањују на рачунару корисника. Информације које се на тај начин прикупљају користе се приликом израде извештаја о искоришћености репозиторијума. Google похрањује и користи ове информације. Политику приватности компаније Google можете наћи на следећој адреси: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Лични подаци

Систем прикупља личне податке током поступка депоновања докумената. Ти подаци се користе искључиво у оне сврхе због којих су депоновани и неће бити доступни трећим лицима, нити ће се користити у комерцијалне сврхе.