Удружење „Јеврејска дигитална библиотека“ је невладино и непрофитно удружење, основано ради прикупљања, представљања, афирмисања и очувања општег јеврејског верског и световног наслеђа, културе, књижевног стваралаштва, историје, језика и, посебно, промовисања различите библиотечке грађе и литературе о Холокаусту.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Упутство за кориснике

Више