Now showing items 1-20 of 186

   Titles
   200 godina Židova u Zagrebu: referati i govori sa proslave 180-godišnjice Jevrejske općine Zagreb (6-9. XI. 1987) [1]
   200 years of Jews in Zagreb: papers and speeches from the celebration of the 180th anniversary of the Jewish community of Zagreb (November 6-9, 1987) [1]
   A short overview of the history of Jews in the Croatian part of Istria [1]
   Anti-Semitism, the Holocaust, anti-fascism [1]
   Antisemitizam, holokaust, antifašizam [1]
   Broj židova u Hrvatskoj prema popisu 1857. godine [1]
   Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) [1]
   Cionistički časopis "Židov" i makedonski Židovi u međuratnom razdoblju [1]
   Croatian historiography and minority topics from 1990 to the present - a selective bibliography [1]
   Croatian-Slavonian Jews in the First World War [1]
   Demografski prikaz židova u Ðakovu i Ðakovštini od početaka naseljavanja do Prvog svjetskog rata [1]
   Demography of Jews in Djakovo and Djakovstina area since the beginning of their settlement to the First World War [1]
   Doseljavanje Židova u Hrvatsku do njihove emancipacije [1]
   Doseljavanje Židova u Osijek i njihova integracija na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće [1]
   Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj [1]
   Emancipacija Židova u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji u 19. stoljeću [1]
   Emancipation of Jews in the 19th Century Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia [1]
   Erste Nachrischten über Jude nin Kroatien im 17. und 18. Jahrhundert [1]
   Esperansa: Jevrejski sefardski studentski klub u Zagrebu [1]
   Esperanza - the Jewish sefardic student club in Zagreb [1]