Now showing items 2435-2454 of 4610

   Titles
   N. Kon, Call to Genocide - The myth of the Jewish world conspiracy and the Protocols of the wise men of Zion, Matica srpska, Novi Sad, 1996, 328 pages [book review] [1]
   N. Kon, Poziv na Genocid - Mit o svetskoj zaveri Jevreja i Protokoli sionskih mudraca, Matica srpska, Novi Sad, 1996, 328 str. [prikaz knjige] [1]
   Na jevrejskom groblju u Sarajevu [1]
   Na kraju prve i na početku druge decenije [1]
   Na marginama Aninog dnevnika [1]
   Na margini istorije: životinje i Holokaust u romanu "Aveti iz jednog malog grada" Ivana Ivanjija [1]
   Na margini kolektivnog sećanja: Spomen-kompleks Staro sajmište [1]
   Na Pesah [1]
   Na pragu novog dogovora Judaizma i Islama - o suživotu potomaka dvaju Abrahamovih sinova [1]
   Na prinudnom radu u Ukrajini [2]
   Na putu stvaranja jedinstvene nacije [1]
   Na razmeđi vekova - spomenik visokog domašaja stila recesije: Povodom osamdesetogodišnjice podizanja sinagoge u Subotici [1]
   Nacionalizacija, konfiskacija i restitucija: istorijska, pravna i politička pitanja [1]
   Nacionalizacija, konfiskacija, restitucija [1]
   Načini (ne)suočavanja sa prošlošću na primeru romana “Čitač” Bernharda Šlinka [1]
   Nada Banjanin Đuričić and Predrag Krstić (Eds.), Ordinary People – Voluntary Executors: The Dispute Around (German) Antisemitism, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić and Predrag Krstić (eds.), “Ordinary people – voluntary executors: the dispute around (German) antisemitism”, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić i Predrag Krstić (prir.), "Obični ljudi - dobrovoljni dželati: spor oko (nemačkog) antisemitizma", Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nada Banjanin Đuričić i Predrag Krstić (prir.), Obični Ljudi – dobrovoljni dželati: Spor oko (nemačkog) antisemitizma, Beograd: Institut za Filozofiju I društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2019. [1]
   Nadège Ragaru, „I tako su bugarski Jevreji spaseni... istraživanje, prepričavanje i sećanje na Holokaust u Bugarskoj“, Pariz: Presses de Sciences Po, 2020. [1]